UNEP/GRID

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa powołało Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju - „Razem dla środowiska”. Partnerstwo jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych.

Celem Partnerstwa jest dążenie do zrównoważonego rozwoju w warunkach współpracy wielu stron – międzysektorowo i międzybranżowo, w oparciu o zasadę odpowiedzialności za środowisko. Skupia firmy, zrzeszenia firm i izby gospodarcze, instytucje naukowe, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne.

Partnerstwo służy wymianie myśli, idei, doświadczeń, dobrych praktyk oraz nawiązywaniu szerokiej współpracy na rzecz realizacji SDGs. Działania Partnerstwa ukierunkowane są na edukację i budowanie świadomości różnych grup interesariuszy. Partnerstwo inicjuje i wdraża projekty na rzecz realizacji SDGs związanych ze środowiskiem.

Jako organizacja pozarządowa, posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest aktywnym partnerem, który w sposób kompetentny wskazuje aktualne problemy i potrzeby środowiska, a także proponuje konkretne działania, wspierające zarówno realizację SDGs, jak też rozwój organizacji i instytucji pozostających w Partnerstwie.

Więcej na: www.gridw.pl/partnerstwo

 

Cykl warsztatów Circular Economy. Zamykamy obieg ! to inicjatywa realizowana w ramach Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Celem cyklu jest integrowanie środowiska biznesowego oraz instytucji otoczenia biznesu wokół tematu gospodarki o obiegu zamkniętym. Warsztaty skupiają się na dzieleniu wiedzy, doświadczeń i praktyk oraz na wspólnym wypracowaniu wniosków i działań. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele biznesu, reprezentanci instytucji naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Rolą Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest przybliżanie uczestnikom aktualnych wyzwań środowiska w skali globalnej, europejskiej i krajowej tak, aby rzetelna wiedza o stanie, potrzebach i zagrożeniach środowiska była jednym z czynników kształtowania polityk zrównoważonego rozwoju. Zobacz http://gridw.pl/zamykamy-obieg 

 

 

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×